Μονάδες Βιομάζας

Η epsilon Ενεργειακή-Κατασκευαστική προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις μονάδες αεριοποίησης βιομάζας, καθώς αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από τα πρώτα βήματα δανειοδότησης της Μονάδας έως και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.  Πιο συγκριμένα, η διαδικασία αυτήν συμπεριλαμβάνει:

  • Τη διαδικασία για την αδειοδότηση έργων βιομάζας (ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, περιβαλλοντικές-οικοδομικές άδειες κτλ)
  • Τη διαδικασία δανειοδότησης από τράπεζες
  • Τη διαδικασία υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα
  • Το σωστό τεχνικό σχεδιασμό του έργου και την οικονομοτεχνική ανάλυση της επένδυσης
  • Την άρτια κατασκευή και συντήρηση της μονάδας

Μέσα από τις υπηρεσίες ενός επιστημονικού και επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού που απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, εγγυάται ολοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις για την αδειοδότηση και εγκατάσταση έργων βιομάζας.