Νέα

Μονάδα Αεριοποίησης Βιομάζας στην Ημαθία

Σε λειτουργία η μονάδα αεριοποίησης βιομάζας 1MW στην Ημαθία. Ο σταθμός απορροφά καθημερινά μεγάλες ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας, συνεισφέρει στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού και στηρίζει την τοπική οικονομία με πολύτιμες θέσεις εργασίας.      

Read More »

Κατασκευή Μονάδων Αεριοποίησης Βιομάζας

  Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μονάδων αεριοποίησης βιομάζας, από το αρχικό στάδιο της αδειοδότησης, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την εκπαίδευση λειτουργίας του σταθμού, την ετήσια συντήρηση- service και την συνεχή παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Read More »

AGROTICA 2020

    Συμμετοχή της epsilon σε ενημερωτική εκδήλωση. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρίας, στον τομέα της αεριοποίησης βιομάζας, τα τρέχοντα έργα και τις μελλοντικές επενδύσεις. Παρουσίαση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης της τοπικής βιομάζας. Παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών.     Ομιλητής Μαρίνος Νικόλαος

Read More »

Νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στην Ημαθία

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης, βρίσκεται η ΝΕΑ μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ημαθία. Η μονάδα θα αξιoποιεί την πληθώρα αγροτικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής. Η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια, θα διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια θα αξιοποιείται προς όφελος του σταθμού. Η λειτουργία της μονάδας, θα δημιουργήσει …

Read More »

Συλλογή υπολειμματικής βιομάζας και νέες θέσεις εργασίας

Συλλογή ετήσιων κλαδεμάτων, εκριζώσεις καλλιεργειών και πάσης φύσεως δέντρων, συλλογή ριζωμάτων, κορμών και οποιασδήποτε ποσότητας ξυλώδους βιομάζας, προς αξιοποίησή τους ως πηγή ενέργειας. Λύση στο πρόβλημα της υπολειμματικής βιομάζας που θάβεται και σαπίζει εντός των αγροτεμαχίων, επιβαρύνοντας υπέρμετρα το καλλιεργήσιμο υπέδαφος. Λύση στο πρόβλημα των πεταμένων ριζών στα ρέματα της …

Read More »

Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων μονάδων αεριοποίησης βιομάζας

Η υπολειμματική βιομάζα που τροφοδοτεί τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( με την μέθοδο της αεριοποίησης ), έχει περαιτέρω δυνατότητες απόδοσης ενέργειας, ακόμα και μετά το στάδιο της αεριοποίησης της, με άλλη πλέον μορφή και σύνθεση. Το κάρβουνο ( τέφρα σε άλλες μονάδες ) που απομένει, έχει προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης …

Read More »