Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Εφαρμογές αεριοποίησης βιομάζας

Η τεχνολογία τις αεριοποίησης βιομάζας, μετατρέπει, αγροτικά υπολείμματα, όπως κλαδέματα δεντροκαλλιεργειών, υπολείμματα βαμβακοκαλλιεργειών, πριονίδι ξύλου, άχυρα σιτηρών κτλ  και δασικά υπολείμματα, σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ταυτόχρονα παράγεται μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας.

Σήμερα, η αεριοποίηση βιομάζας, θεωρείται ως μία από τις καλύτερες μεθόδους, ενεργειακά και περιβαλλοντικά, αξιοποίησης της απόβλητης φυτικής βιομάζας.