Αξιοποίηση υπολειμμάτων ελαιοτριβίων, κονσερβοποιείων, ορυζόμυλων κτλ.

Η τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας, παρέχει την δυνατότητα εκμετάλλευσης της απόβλητης και προβληματικής ποσότητας υπολειμμάτων  ελαιοτριβίων, κονσερβοποιείων, ορυζόμυλων κτλ..