Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Πτηνοτροφικά υπολείμματα

Η τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας, παρέχει την δυνατότητα εκμετάλλευσης της απόβλητης και προβληματικής ποσότητας υπολειμμάτων πτηνοτροφείου.

Μέσω της αεριοποίησης των υπολειμμάτων, επιτυγχάνεται παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και ταυτόχρονα εκμηδενίζεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα που υφίστανται.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται κατακόρυφα η εικόνα της περιβαλλοντικής ευθύνης της επιχείρισης.