νέα Μονάδα Βιομάζας 1MW στην Βέροια

 

Η epsilon ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ανέλαβε την υλοποίηση νέας Μονάδας Αεριοποίησης Βιομάζας στην Βέροια, ισχύος 1 MW.

Αγροτικά και δασικά υπολείμματα, μετατρέπονται σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Ο σταθμός βιομάζας λειτουργεί όλο τον χρόνο, αξιοποιώντας την πληθώρα υπολειμμάτων φυτικής βιομάζας της ευρύτερης περιοχής.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της αεριοποίησης, παράγεται ηλεκτρική ενέργεια προς πώληση και θερμική ενέργεια προς όφελος του σταθμού.

Ετήσια κλαδέματα, εκριζώσεις, κορμοί δέντρων και πάσης φύσεως υπολειμματική βιομάζα, μετατρέπονται από πρόβλημα σε συνολικό όφελος.

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, έχοντας λάβει προσφορά σύνδεσης από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και έχοντας εκδώσει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( Α.Ε.Π.Ο.).

 

Η κατασκευή του σταθμού βιομάζας, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς θα πραγματοποιηθεί χωρίς την χρήση τραπεζικού δανεισμού ή κρατικής χρηματοδότησης.