Νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στην Ημαθία

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης, βρίσκεται η ΝΕΑ μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ημαθία.

Η μονάδα θα αξιoποιεί την πληθώρα αγροτικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια, θα διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια θα αξιοποιείται προς όφελος του σταθμού.

Η λειτουργία της μονάδας, θα δημιουργήσει άμεσα και έμμεσα, αρκετές θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα θα συνεισφέρει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του τοπικού μικροκλίματος.

Ενημερωθείτε