Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Νέο project παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ημαθία

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης, βρίσκεται η ΝΕΑ μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ημαθία.

Η μονάδα θα αξιoποιεί την πληθώρα αγροτικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια, θα διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια θα αξιοποιείται προς όφελος του σταθμού.

Αμέσως μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού βιομάζας, καθώς δεν θα απαιτηθεί τραπεζικός δανεισμός, ούτε κάποιο πρόγραμμα κρατικής επιχορήγησης.

Η λειτουργία της μονάδας, θα δημιουργήσει άμεσα και έμμεσα, αρκετές θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα θα συνεισφέρει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του τοπικού μικροκλίματος.

Ενημερωθείτε