Μονάδα μπρικέτας κάρβουνου

Η υπολειμματική βιομάζα που τροφοδοτεί τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( με την μέθοδο της αεριοποίησης ), έχει περαιτέρω δυνατότητες απόδοσης ενέργειας, ακόμα και μετά το στάδιο της αεριοποίησης της, με άλλη πλέον μορφή και σύνθεση.

Το κάρβουνο ( τέφρα σε άλλες μονάδες ) που απομένει, έχει προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης σε πεπιεσμένη μπρικέτα διαφόρων σχεδίων, μεγάλης διάρκειας καύσης και υψηλής θερμογόνου δύναμης.

Το εμπορικό αυτό εγχείρημα, έχει ως βασικό πλεονέκτημα την προέλευση και καθαρότητα του βασικού υλικού, την εντοπιότητα, τα ευνοϊκά κοστολόγια παραγωγής λόγω αφθονίας υλικού και τα παράλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος, προερχόμενα από τις καλλιέργειες φρούτων της περιοχής.

Παράλληλα προσφέρει θέσεις εργασίας και κλείνει έτσι τον κύκλο της ορθολογιστικής διαχείρισης των προβληματικών ποσοτήτων βιομάζας του κάμπου.