Μονάδα Αεριοποίησης Βιομάζας στην Ημαθία

Σε λειτουργία η μονάδα αεριοποίησης βιομάζας 1MW στην Ημαθία.

Ο σταθμός απορροφά καθημερινά μεγάλες ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας, συνεισφέρει στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού και στηρίζει την τοπική οικονομία με πολύτιμες θέσεις εργασίας.