Κατασκευή Μονάδων Αεριοποίησης Βιομάζας

 

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μονάδων αεριοποίησης βιομάζας, από το αρχικό στάδιο της αδειοδότησης, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την εκπαίδευση λειτουργίας του σταθμού, την ετήσια συντήρηση- service και την συνεχή παροχή τεχνικής υποστήριξης.