Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Εξοπλισμός

Η epsilon Ενεργειακή-Κατασκευαστική διαθέτει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού για εγκαταστάσεις αεριοποίησης βιομάζας, οποιασδήποτε ισχύος.

 

 

Πλεονεκτήματα αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού epsilon :

 • Υψηλή ποιότητα κατασκευής-  Εμπειρία στην αεριοποίηση βιομάζας
 • Διεθνείς Πιστοποιήσεις ( CE, ISO 9001 UKAS, ISO 14001 UKAS ,  EN ISO 12100 ECM )
 • Koρυφαίος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Διάρκεια λειτουργίας μέχρι και 8000 ώρες λειτουργίας ετησίως
 • Διάρκεια ζωής: πάνω από 20 χρόνια
 • Σύντομη περίοδος κατασκευής
 • Υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
 • Υψηλή κερδοφορία ακόμη και στις μικρού μεγέθους μονάδες
 • Ευέλικτα και απλοποιημένα συστήματα
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας
 • Καθαρή τεχνολογία
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 
 

 

Πέραν της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, η  epsilon Ενεργειακή-Κατασκευαστική με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της και υπόβαθρο την 20χρονη πείρα που διαθέτει στον κατασκευαστικό τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για εγκαταστάσεις μονάδων αεριοποίησης βιομάζας «με το κλειδί στο χέρι» και διασφαλίζει στον επενδυτή υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου, προτείνοντας:

 • Συμβόλαιο συντήρησης, που προβλέπει άμεση διάθεση εξειδικευμένου συνεργείου
 • Άμεση παροχή ανταλλακτικών και αναλώσιμων
 • Συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση του εργατικού προσωπικού του σταθμού σας
 • Διαχείριση της μονάδας βιομάζας για μηδενική ενασχόληση του ιδιοκτήτη
 

Βασικά Χαρακτηριστικά Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

Με τα εν λόγω προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού μηχανήματα, η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την αεριοποίηση υπολειμματικής βιομάζας πραγματοποιείται σε τρία βήματα:

 

1. Την αεριοποίηση της Α’ ύλης

Ο αεριοποιητής αποτελεί τη βασική διάταξη παραγωγής του σύνθετου,καύσιμου αερίου.

Είναι τεχνολογίας κατερχόμενης ροής (downdraft) που σημαίνει ότι η τροφοδοσία της Α’ ύλης και ο αέρας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα τέτοιου τύπου αεριοποιητών είναι, ότι παράγουν καθαρότερo αέριο από τους αντίστοιχους αντιδραστήρες updraft ή cross-draft και με ομαλή ροή, αυξάνοντας την απόδοση της μονάδας.

Η δυναμικότητα του αεριοποιητή καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα του βασικού καύσιμου αερίου. Το δυναμικό παραγωγής και ο βαθμός απόδοσης αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε επιμέρους σύστημα. Στον συγκεκριμένο αεριοποιητή τύπου TFBG 1000, αναπτύσσονται θερμοκρασίες έως και 1000 βαθμούς Κελσίου.

2. Τον καθαρισμό και την ψύξη του παραγόμενου εύφλεκτου αερίου

Το σύνθετο αέριο μετά την έξοδό του από τον αεριοποιητή οδηγείται σε κοινό σύστημα ψύξης και καθαρισμού.

Το σύστημα ψύξης του αερίου αποτελείται από σύστημα εναλλακτών θερμότητας πριν και μετά το στάδιο καθαρισμού. Οι εναλλάκτες χρησιμοποιώντας νερό από τη δεξαμενή ψύξης με ανακυκλοφορία, κατεβάζουν τη θερμοκρασία του αερίου στα επιθυμητά επίπεδα. Στη συνέχεια για την αποβολή της θερμότητας του νερού χρησιμοποιείται εναλλάκτης αέρα – νερού (πύργος ψύξης).

Σε ενδιάμεσο στάδιο πραγματοποιείται ο καθαρισμός του αερίου. Βασικά εξαρτήματα του καθαρισμού είναι το κυκλώνιο απομάκρυνσης τέφρας και ένα ειδικό ηλεκτροστατικό φίλτρο που φιλτράρει το αέριο από την πίσσα που περιέχει.

Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι το αέριο να αποκτήσει τη σύσταση και θερμοκρασία που αφενός απαιτείται για την καύση του και αφετέρου του προσδίδει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

3. Την καύση του αερίου στη μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτρια)

Μετά τον καθαρισμό και την ψύξη του, το παραγόμενο σύνθετο αέριο ενώνεται με ατμοσφαιρικό αέρα και το εκρηκτικό μίγμα εκτονώνεται εντός των θαλάμων καύσης της ΜΕΚ.

Εκεί πραγματοποιείται η καύση του και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί περιστροφική κίνηση στην άτρακτο της ΜΕΚ. Στη συνέχεια η κίνηση αυτή μεταδίδεται στην άτρακτο της γεννήτριας, με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.