Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Ενέργεια από υπολείμματα πτηνοτροφείων

Η ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων πτηνοτροφικών μονάδων, εφαρμόζεται ήδη, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας, με εντυπωσιακά επικερδή αποτελέσματα.

Η αεριοποίηση των πνηνοτροφικών υπολειμμάτων, δίνει αμεση λύση στο χρόνιο και ασύμφορα διαχειρίσιμο πρόβλημα των μονάδων αυτού του είδους.

Ταυτόχρονα, ενισχύει την κερδοφορία της μονάδας, με την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η οποία μπορεί να πωληθεί στον ΛΑΓΗΕ, με συμβόλαιο 20ετίας, ή να αξιοποιηθεί εξ ολοκλήρου για τις ενεργειακές ανάγκες του εκάστοτε πτηνοτροφείου.

Άμεσο αποτέλεσμα είναι, η επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος, ενισχύοντας και την συνολική εικόνα της επιχείρησης στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και τελικώς την περεταίρω κερδοφορία της πτηνοτροφικής μονάδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να εξετάσουμε τα δεδομένα της δικής σας μονάδας και να δούμε εάν μπορείτε και εσείς να επωφεληθείτε, από την εφαρμογή της τεχνολογίας αεριοποίησης πτηνοτροφικών υπολειμμάτων.