Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Αποδόσεις

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο τομέα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Με εξοπλισμό κορυφαίων κατασκευαστών εξοπλισμού αεριοποίησης και την τεχνογωσία της epsilon ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗτην πρωτοπόρο εταιρία στον Ελλαδικό χώρο στην κατασκευή και λειτουργία  μονάδων αεριοποίησης βιομάζας, επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις ανάλογα με την παραγόμενη ισχύ της μονάδας.

Παρακάτω αναλύονται τα οικονομικά χαρακτηριστικά επενδύσεων αεριοποίησης βιομάζας ισχύος 100kW, 200kW, 300kW, 500kW και 1000kW.

Τα παρακάτω υπόψη έργα αφορούν ολοκληρωμένες – με το κλειδί στο χέρι –  μονάδες και στην κοστολόγησή τους συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και των κατασκευαστικών (έργα υποδομής, αποθήκες, κτίρια διοίκησης, περίφραξη κ.ά.) και λοιπών εξόδων (αδειοδότηση, πιστοδότηση, έκδοση όρων σύνδεσης).

Μονάδα Βιομάζας Ισχύος 100kW

Έργο: υπό υλοποίηση

Τοποθεσία: Νομός Κοζάνης

Ανάδοχος εταιρεία: epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική

Ο σταθμός βιομάζας των 100kW, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και της προηγμένης τεχνολογίας, αποδίδει υψηλή παραγωγή σε kWh/έτος. Συνυπολογίζοντας έναν συντελεστή ασφαλείας και αφαιρώντας τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την προληπτική και τακτική συντήρηση της εγκατάστασης, η μονάδα των 100kW δύναται να λειτουργήσει μέχρι και 8.000 ώρες ετησίως και να παράγει:

8.000 Χ 100 = 800.000kWh

Η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,193€ (Ν. 4414/2016). Συνεπώς, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ισούνται με:

800.000 Χ 0,193 = 154.400€

Τα παραπάνω έσοδα αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.

Τα κέρδη και οι υψηλές αποδόσεις της μονάδας προσαυξάνονται σημαντικά σε μονάδες μεγαλύτερης ισχύος, καθώς οι οικονομίες κλίμακας ευνοούν θετικά το κόστος λειτουργίας και το κόστος εγκατάστασης για τον ιδιοκτήτη του σταθμού βιομάζας.

 

Μονάδα Βιομάζας Ισχύος 200kW

Έργο: υπό υλοποίηση

Τοποθεσία: Νομός Κοζάνης

Ανάδοχος εταιρεία: epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική

Παρόμοια, ο σταθμός βιομάζας των 200kW, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και της προηγμένης τεχνολογίας, αποδίδει υψηλή παραγωγή σε kWh/έτος. Συνυπολογίζοντας έναν συντελεστή ασφαλείας και αφαιρώντας τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την προληπτική και τακτική συντήρηση της εγκατάστασης, η μονάδα των 200kW δύναται να λειτουργήσει μέχρι και  8.000 ώρες ετησίως και να παράγει:

8.000 Χ 200 = 1.600.000kWh

Η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,193€ (Ν. 4414/2016). Συνεπώς, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ισούνται με:

1.600.000 Χ 0,193 = 308.800€

Τα παραπάνω έσοδα αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.

Τα κέρδη και οι υψηλές αποδόσεις της μονάδας προσαυξάνονται σημαντικά σε μονάδες μεγαλύτερης ισχύος, καθώς οι οικονομίες κλίμακας ευνοούν θετικά το κόστος λειτουργίας και το κόστος εγκατάστασης για τον ιδιοκτήτη του σταθμού βιομάζας.

Μονάδα Βιομάζας Ισχύος 300kW

Έργο: υπό υλοποίηση

Τοποθεσία: Νομός Ημαθίας

Ανάδοχος εταιρεία: epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική

Παρόμοια, ο σταθμός βιομάζας των 300kW, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και της προηγμένης τεχνολογίας, αποδίδει υψηλή παραγωγή σε kWh/έτος. Συνυπολογίζοντας έναν συντελεστή ασφαλείας και αφαιρώντας τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την προληπτική και τακτική συντήρηση της εγκατάστασης, η μονάδα των 200kW δύναται να λειτουργήσει μέχρι και 8.000 ώρες ετησίως και να παράγει:

8.000 Χ 300 = 2.400.000 kWh

Η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,193€ (Ν. 4414/2016). Συνεπώς, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ισούνται με:

2.400.000 Χ 0,193 = 463.200 €

Τα παραπάνω έσοδα αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.

Τα κέρδη και οι υψηλές αποδόσεις της μονάδας προσαυξάνονται σημαντικά σε μονάδες μεγαλύτερης ισχύος, καθώς οι οικονομίες κλίμακας ευνοούν θετικά το κόστος λειτουργίας και το κόστος εγκατάστασης για τον ιδιοκτήτη του σταθμού βιομάζας.

Μονάδα Βιομάζας Ισχύος 500kW

Έργο: υπό υλοποίηση

Τοποθεσία: Νομός Θεσσαλονίκης

Ανάδοχος εταιρεία: epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική

Παρόμοια, ο σταθμός βιομάζας των 500kW, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και της προηγμένης τεχνολογίας, αποδίδει υψηλή παραγωγή σε kWh/έτος. Συνυπολογίζοντας έναν συντελεστή ασφαλείας και αφαιρώντας τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την προληπτική και τακτική συντήρηση της εγκατάστασης, η μονάδα των 500kW δύναται να λειτουργήσει μέχρι και 8.000 ώρες ετησίως και να παράγει:

8.000 Χ 500 = 4.000.000kWh

Η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,193€ (Ν. 4414/2016). Συνεπώς, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ισούνται με:

4.000.000 Χ 0,193 = 772.000 €

Τα παραπάνω έσοδα  αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.

Τα κέρδη και οι υψηλές αποδόσεις της μονάδας προσαυξάνονται σημαντικά σε μονάδες μεγαλύτερης ισχύος, καθώς οι οικονομίες κλίμακας ευνοούν θετικά το κόστος λειτουργίας και το κόστος εγκατάστασης για τον ιδιοκτήτη του σταθμού βιομάζας.

Μονάδα Βιομάζας Ισχύος 1000kW

Έργο: υπό υλοποίηση

Τοποθεσία: Νομός Ημαθίας

Ανάδοχος εταιρεία: epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική

Παρόμοια, ο σταθμός βιομάζας των 1000kW, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και της προηγμένης τεχνολογίας, αποδίδει υψηλή παραγωγή σε kWh/έτος. Συνυπολογίζοντας έναν συντελεστή ασφαλείας και αφαιρώντας τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την προληπτική και τακτική συντήρηση της εγκατάστασης, η μονάδα των 1000kW δύναται να λειτουργήσει μέχρι και 8.000 ώρες ετησίως και να παράγει:

8.000 Χ 1000 = 8.000.000kWh

Η τιμή της κιλοβατώρας για την συγκεκριμένη μονάδα ( σύμβαση ΛΑΓΗΕ εντός του 2015 ), ανέρχεται σε 0,198€ (Ν. 4254/2014). Συνεπώς, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ισούνται με:

8.000.000 Χ 0,198 = 1.584.000 €

Οι παραπάνω αποδόσεις αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.

Η epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική διαθέτοντας προσωπικό ειδικευμένων μηχανικών και επιστημόνων, εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου από το αρχικό στάδιο της αδειοδότησης μέχρι την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας αεριοποίησης, συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού δανεισμού.

Εμπιστευτείτε την πείρα και την τεχνογνωσία της epsilon Ενεργειακή – Κατασκευαστική και αποκτήστε τη δική σας μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, με την πλέον αποδοτική καινοτόμα τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας, αποκομίζοντας υψηλές εγγυημένες αποδόσεις .

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε “λύσεις στα μέτρα σας” και με το “κλειδί στο χέρι”.