Αγροτικά & δασικά υπολείμματα

Παράδειγμα ενεργειακής αξιοποίησης των αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί η μονάδα αεριοποίησης βιομάζας 1ΜW, στον νομό Ημαθίας.

Η μονάδα χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό μετατροπής της φυτικής βιομάζας, σε σύνθετο αέριο ( syngas ).

To αέριο αυτό ( ή αλλιώς ξυλαέριο ), αφού περάσει από μία διαδικασία καθαρισμού και ψύξης, καταλήγει ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης.

Τελικώς, μέσω γεννητριών και μετασχηματιστή ρεύματος, η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια, διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.