Αρχικη

 • Κατασκευή Μονάδων Αεριοποίησης Βιομάζας
 • Μονάδα Αεριοποίησης Βιομάζας 1 MW στην Ημαθία
 • AGROTICA 2020 Συμμετοχή της epsilon Ενεργειακή - Κατασκευαστική
 • Αεριοποίηση Βιομάζας από την epsilon Ενεργειακή - Κατασκευαστική
 • Συλλογή Υπολειμματικής Βιομάζας - Σπαστήρας Ριζωμάτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των κατασκευών και των ΑΠΕ, εξειδικευόμαστε στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την μέθοδο της αεριοποίησης βιομάζας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

 • την αρχική μελέτη βιωσιμότητας του έργου
 • την αδειοδοτική διαδικασία
 • την προμήθεια του εξοπλισμού
 • την κατασκευή των έργων υποδομής
 • την εγκατάσταση του εξοπλισμού
 • την εκπαίδευση λειτουργίας
 • την συντήρηση του σταθμού

 

                                   Επικοινωνήστε μαζί μας –>

Μονάδα βιομάζας 1MW στην Ημαθίa

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW.

Αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων.

Πώληση της παραγόμενης ενέργειας στον ΔΑΠΕΕΠ.

Χρήση της παραγόμενης θερμότητας προς όφελος του σταθμού.

Ενίσχυση του τοπικού δικτύου ηλεκτρισμού.

             

                                                      Δείτε περισσότερα 

 

νέα Μονάδα βιομάζας στην Βέροια

Αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων.

Πώληση της παραγόμενης ενέργειας.

Χρήση της παραγόμενης θερμότητας προς όφελος του σταθμού.

Ενίσχυση του τοπικού δικτύου ηλεκτρισμού.

Νέες θέσεις εργασίας.

Περιβαλλοντικό όφελος.                             

 Δείτε περισσότερα 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

 

Συλλογή ετήσιων κλαδεμάτων, εκριζώσεις καλλιεργειών και πάσης φύσεως δέντρων, συλλογή ριζωμάτων, κορμών και οποιασδήποτε ποσότητας ξυλώδους βιομάζας, προς αξιοποίησή τους ως πηγή ενέργειας.

Λύση στο πρόβλημα της υπολειμματικής βιομάζας που θάβεται και σαπίζει εντός των αγροτεμαχίων, επιβαρύνοντας υπέρμετρα το καλλιεργήσιμο υπέδαφος.

Λύση στο πρόβλημα των πεταμένων ριζών στα ρέματα της περιοχής.

Ανανέωση καλλιεργειών για μεγαλύτερες αποδόσεις.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

Η υπολειμματική βιομάζα που τροφοδοτεί τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( με την μέθοδο της αεριοποίησης ), έχει περαιτέρω δυνατότητες απόδοσης ενέργειας, ακόμα και μετά το στάδιο της αεριοποίησης της, με άλλη πλέον μορφή και σύνθεση.

Το κάρβουνο ( τέφρα σε άλλες μονάδες ) που απομένει, έχει προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης σε πεπιεσμένη μπρικέτα διαφόρων σχεδίων, μεγάλης διάρκειας καύσης και υψηλής θερμογόνου δύναμης.

Το εμπορικό αυτό εγχείρημα, έχει ως βασικό πλεονέκτημα την προέλευση και καθαρότητα του βασικού υλικού, την εντοπιότητα, τα ευνοϊκά κοστολόγια παραγωγής λόγω αφθονίας υλικού και τα παράλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος, προερχόμενα από τις καλλιέργειες φρούτων της περιοχής.

Παράλληλα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης, με αεριοποίηση των υπολειμμάτων τους

Αξιοποίηση υπολειμμάτων ελαιοτριβίων, κονσερβοποιείων, ορυζόμυλων κτλ.

Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για κάλυψη ενεργειακών αναγκών.

Εκμηδένιση υπολειμμάτων.

Αξιοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων.

Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Περιβαλλοντικό όφελος για την ευρύτερη περιοχή.

Ενίσχυση τοπικού δικτύου ηλεκτρισμού.

Aδειοδοτική διαδικασία

Γνωρίζοντας τη σημασία της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων βιομάζας, αναλαμβάνουμε επιτυχώς :

 • τον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης και την υποβολή αιτήματος στον ΔΕΔΔΗΕ

 • την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και την παρακολούθησή της μέχρι την έγκρισή της (Α.Ε.Π.Ο.)

 • την κατάθεση της οικοδομικής άδειας

 • τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας