Τηλ : +30 2310 904384 | Email: info@epsilon-econ.gr

Αρχικη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

 

Με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των κατασκευών και των ΑΠΕ, εξειδικευόμαστε στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την μέθοδο της αεριοποίησης βιομάζας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

 • την αρχική μελέτη βιωσιμότητας του έργου
 • την αδειοδοτική διαδικασία
 • την προμήθεια του εξοπλισμού
 • την κατασκευή των έργων υποδομής
 • την εγκατάσταση του εξοπλισμού
 • την εκπαίδευση λειτουργίας
 • την συντήρηση του σταθμού

           

 

                                   Επικοινωνήστε μαζί μας –>

Μονάδα βιομάζας 1MW στην Ημαθίa

 

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW.

Αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων.

Πώληση της παραγώμενης ενέργειας στον Λ.ΑΓ.Η.Ε..

Χρήση της παραγώμενης θερμότητας προς όφελος του σταθμού.

Ενίσχυση του τοπικού δικτύου ηλεκτρισμού.

                                                                    Δείτε περισσότερα 

 

νέα Μονάδα βιομάζας στην Ημαθία

 

Νέο project παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1MW.

Αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων 

Πώληση της παραγώμενης ενέργειας στον Λ.ΑΓ.Η.Ε.- Χρήση της παραγόμενης θερμότητας προς όφελος του σταθμού.

Ενίσχυση του τοπικού δικτύου ηλεκτρισμού / Νέες θέσεις εργασίας / Περιβαλλοντικό όφελος.

                                                                ενημερωθείτε –>

Ενεργειακή αξιοποίηση πτηνοτροφικών υπολειμμάτων

Η εφαρμογή της τεχνολογίας αεριοποίησης βιομάζας, με χρήση πτηνοτροφικών υπολειμμάτων, αποφέρει άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενισχύοντας την κερδοφορία της επιχείρισης.

Παράλληλα εκμηδενίζει το σχετικό κόστος συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των υπολειμμάτων.

 

Δώστε άμεσα λύση στο πρόβλημα των υπολειμμάτων του πτηνοτροφείου σας και ενισχύστε την περιβαλλοντική εικόνα της επιχείρισής σας.

Εξαφανίστε τα υπολείμματα, παράγοντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης, με αεριοποίηση των υπολειμμάτων τους

Αξιοποίηση υπολειμμάτων ελαιοτριβίων, κονσερβοποιείων, ορυζόμυλων κτλ.

Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για κάλυψη ενεργειακών αναγκών.

Εκμηδένιση υπολειμμάτων.

Αξιοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων.

Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Περιβαλλοντικό όφελος για την ευρύτερη περιοχή.

Ενίσχυση τοπικού δικτύου ηλεκτρισμού.

Aδειοδοτική διαδικασία

Γνωρίζοντας τη σημασία της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων βιομάζας, αναλαμβάνουμε επιτυχώς :

 • τον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης και την υποβολή αιτήματος στον ΔΕΔΔΗΕ

 • την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και την παρακολούθησή της μέχρι την έγκρισή της (Α.Ε.Π.Ο.)

 • την κατάθεση της οικοδομικής άδειας

 • τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας